தோட்டம் – கேள்வி-பதில் – Part-2

எனக்கு வரும் பொதுவான கேள்விகளுக்கான பதில்கள் ஒரு சிறிய தொகுப்பாய். பதிவின் படத்திற்கு புதிய பந்தலில் வந்து கொண்டிருக்கும் திராட்சை கொத்து 😀 Advertisements

தோட்டம் – கேள்வி-பதில் – Part-1

நிறைய நண்பர்கள் என்னிடம் தோட்டம் பற்றி பேசும் போது கேட்ட பொதுவான கேள்விகளை ஒரு தொகுப்பாக கொடுக்கிறேன். மற்ற நண்பர்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். உங்களுக்கும் ஏதும் கேள்விகள் இருந்தால் கூறுங்கள், எனக்கு தெரிந்ததை பகிர்ந்து கொள்கிறேன். விதைகளை எவ்வளவு ஆழத்தில் இட வேண்டும்? எவ்வளவு நாளில் முளைக்கும்? பொதுவாய் இவ்வளவு ஆழத்தில் நட வேண்டும் என்று கணக்கு எல்லாம் போட வேண்டியதில்லை. அவரை, வெண்டை போன்று கொஞ்சம் பெரிய விதைகளை 1 – 1½…